Leserbriefriefe

„J.A.Munksgaard(JAM) på slap line“

J.A.Munksgaard(JAM) på slap line

J.A.Munksgaard(JAM) på slap line

Helge Poulsen
Kolding
Zuletzt aktualisiert um:

Helge Poulsen antwortet auf die Stellungnahme des Historikers Jørn Arpe Munksgaard mit der Überschrift „Helge Poulsens vrangforestillinger om dansk-tysk i Grænselandet“.

I sit indlæg den 12.8.puster lektor emeritus Munksgaard (JAM) sig igen og vanen tro op til et format,man dog ikke kan få øje på i hans forkerte påstande og ræsonnementer.Nu er jeg ud over at være en ren åndsamøbe i forhold til JAM, også blevet "antitysk".Ak ja.Men man vænner sig til hans niveau.For det første er området mellem Kolding og den gamle grænse uløseligt forbundet med Sønderjyllands situation og historie,hvad ingen historiker til dato har benægtet.Har min kritiker ikke hørt om de 8 sogne nord og syd for Kongeåen?Og hvad med det nationale samlingspunkt på Skamlingsbanken?Vi syd-og sønderjyder kan godt finde ud af,hvilke indbyrdes relationer vi har uden hjælp fra støvede professorer og andre,der med vanlig arrogance vil "åbne og udvide vor horisont og forståelse",selv om de dybest set ikke ved,hvad de snakker om.

Jovist går JAM ind for magt med hensyn til at få de danske myndigheder til at gennemføre de mærkesager,som han og Tove Malloy med næsten fanatisk iver går ind for ved hjælp af deres religiøse begejstring for konventioner(se kommentarer herom i mit svar til Tove Malloy den 11.8.).Der er nemlig tale om et skjult magtbegær ved gennem en årelang periode at agitere for projekter,der ikke har folkelig opbakning.JAM kunne dog ved at bruge hovedet indse,at der er en grund til,at den af ham lovpriste konvention ikke er gennemført.Hvilket formål tjener det så at fortsætte med denne lobbyvirksomhed i håb om ,at regeringen bukker under for presset og gennemfører skrupskøre ting?Kære Munksgaard.Kom nu ikke med argumentet om,at dine og Malloys manøvrer bare er et uskyldigt forsøg på at bruge ytrngsfriheden.Den køber jeg ikke.

Jeg gider næsten ikke høre længere på de tyndslidte argumenter og fraser om det livsnødvendige i at lære tysk,da alt dette kun fremføres af et sammenrend af frustrerede tysklærere,der frygter for deres levebrød,samt den politiserende Grænseforening med en hærskare af medløbere og eftersnakkere.Siden hvornår er Danmark at betragte som en kulturel og mental kopi af Tyskland?Sådan opfatter tyskerne os slet ikke.JAM må da være både døv og blind,hvis ikke han kan se,at de to nationer er forskellige som nat og dag.JAM og hans meningsfæller forsøger af al magt at dæmonisere engelsk som kommunikationssprog,selv om det er en håbløs kamp mod vejrmøller.Engelsk forener verden rent sprogligt.Det gør tysk ikke.Take it or leave it.

Men allerværst er JAM'S fejlfortolking af Johan Ottesens kendte sang,der absolut ikke er antitysk,men derimod antiprøjsisk.Sangen blev skrevet i 1890 og skal ses i sin samtid som en poetisk opposition til det undertrykkende prøjsiske regime,som ingen i hele Slesvig-Holsten var begejstrede for.Er der noget forkert i det?Sangen har ikke en pind at gøre med det tyske mindretal,der først opstod i 1920.De berømte "frø af ugræs",der "er føget over hegnet"er naturligvis ikke de mange hjemmetyskere/tysksindede,som havde boet i området i flere hundrede år.Kan den alvidende lektor emeritus lige forklare den undrende offentlighed,hvorledes disse tysksindede borgere kunne være "føget over hegnet",når de jo boede der i forvejen?En lapsus af dimensioner af en mand,der kalder sig historiker.Men da JAM til sit sidste åndedrag vil fastholde sine forkerte påstande,vil jeg bede ham om at skrive en kronik eller en detaljeret artikel i JYDSKE VESTKYSTEN om dette emne,således at de sønderjyske læsere kan blive delagtiggjort i hans "visdomsord".Hvis han ikke tør det,må jeg betegne ham som aldeles underlødig.Men han er nok bange for at få svar på tiltale og ønsker nok heller ikke at gøre sig selv til grin blandt andre historikere.

Hvor er det forresten infamt,billigt og ondskabsfuldt af JAM at bilde det tyske mindretal ind,at den omtalte sang er antitysk.JAM fastholder derved på et helt forkert grundlag det tyske mindretal i en offerrolle,som slet ikke gavner dem,og som de nok selv ønsker at frigøre sig fra.

Helge Poulsen, Snerlevej 48, Kolding

„Helge Poulsens vrangforestillinger om dansk-tysk i Grænselandet“

Mehr lesen

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Fjordskolesagen er alarmerende“

Leserbrief

Helge Poulsen
„Det ny tyske museum-en stor succes“

Leserbrief

Claus Pørksen
„Zum SønderjyskeE-Verkauf an US-Investor“

Leserbrief

Lasse Tästensen
„Liebe Marieke Heimburger“

Leserbrief

Kristian Pihl Lorentzen
„Frit valg frem for formynderi“

Leserbrief

Martin Christiansen
„Reifeprozesse und ihre möglichen Deutungen/Folgen“