Leserbrief

„I stedet for at protestere imod højspændingsledninger ...“

I stedet for at protestere imod højspændingsledninger ...

I stedet for at protestere imod højspændingsledninger ...

Paul W. Dall
Bülderup-Bau/Bylderup-Bov
Zuletzt aktualisiert um:

Paul W. Dall aus Bülderup-Bau rechnet vor, was die verschiedenen Arten der Strominfrastruktur kosten.

De første år med 150 KV senere 400 KV højspænding mellem Endrup og Holstebro. En 400 KV forbindelse i Vestjylland er påkrævet. Endrup--- Grænsen så kort som muligt. Billigere og mindre tab. Parallelle vil virke dominerende. Endrup---Vejen---Kassø---Bølå er 121 km. lang. Endrup---Grænsen er 75 km.,altså 46 km. længere.

Husk 15 km nedgravet fordelt på flere afsnit med nedgravet. Hvad koster det i forhold til 46 km. luftledning som koster 460 millioner..15 km.kabel koster 450 millioner. Hvor meget koster en kabeltrace med 12 kabler at reparere når den er ramt af en bombe i forhold til luftledning,hvor jeg. mener en reparation er mere overskuelig.

Publikum har valget mellem enten flere afsnit med kabler fra Endrup til Grænsen,afbrudt af afsnidt med master,eller en omvej over Vejen---Kassø---Bølå---Sæd der er 46 km. længere og koster 460 mill. mere. Imod Endrup---Sæd,hvor 15 KM er med kabel,og som tidligere er oplyst til 30 Mill. pr. km.,der giver 450 mill. minus 150 mill. kr. hvis det er luftledning,og derfor 300 mill. dyrere med kabel end 400 KV luftledning.

Energinet.dk skal korrigere mig hvis jeg tager fejl,men åbenbart er omvejen 460 mill. minus 300 mill. giver 160 mill. dyrere ved at følge omvejen over Kassø. Omvejen medfører at 2 store systemer følger side om side til Bølå,hvor en gl. luftledning har været i små 50 år og som nedtages og 2 af de nye sættes op.Det er i et område hvor der næsten ingen mennesker bor og de pågøldende er vandt til at bo tæt ved højspændingen.

De nye master på strækningen Kassø---Padborg er langt mindre dominerende at se på end de gamle der står der endnu,og dervad vil 2 nye 400 KV være mimdre dominerende at se på.Højspændingen bemærkes mest ved at køre under den hvor vejene går vest---øst bl.a. fordi den på Tinglevegnen er skjult bag de mange læhegn.Jeg ved godt at omvejen med 400 KV højspænding over Kassø er Statens udgift til afbalancering.

Dette er et projekt der ikke tidligere er afprøvet,at nedgrave højspænding.Ved høring i Folketinget om denne 400 KV højspænding var der 1 ekspert der udtalte at der formodentlig vil optræde forstyrrelser i strømføringen,og når man betænker hvor lidt der skal til før IT afbrydelser bliver kostbare,så vil jeg hellere anbefale at nye tiltag bliver afprøvet på kortere strækninger,for egentlig har politiken anbefalet nedgravning der slet ikke er afprøvet endnu.

I stedet for at protestere imod højspændingsledninger der kan føres helt uden om Ribe,Bredebro og Tønder og derfor slet ikke bliver synlige,fordi de flyttes til et område der er sparsomt beboet,så skulle borgerne hellere investere i fossilfri vindmøllestrøm og modernisere deres varmeforsyning,samt nedsætte deres samlede strømudgifter til lys,husholdning og varme med varmepumpe,og årligt til en nettoudgift på 12.000,- til 15.000,- kr pr. år. Dette gælder for en boligstørrelse på 130 m2 udregnet af Energitjenesten.

Et yderligere argument som virkelig taler for en god økonomi er Laugsvindmøller. 5 stk. vindmøller som er 150 m høje i en Laugsvindmøllepark nord for Store Emmerske der opdeles 100% i andele og hvor standpladserne ejes af grundejerne og udlejes til Laugsvindmøllerne.Ejerne af andelene moderniserer deres varmeforsyning til at fyre med strøm. En betingelse er at boligen har centralvarme og der installeres varmepumpe.El-udgiften bliver nedsat til en trediedel af f. eks. 22.500,- kr. 7.500 Kwh. gange 1,47 som er el-prisen for strøm brugt til varmepumpe og det er resten af forbruget,efter at lys og husholdning som fastsættes til 4000 Kwh a"2,25 giver 9000,-kr. plus 7.500 Kwh gange 1,47 giver 11.025,- kr. ialt 20.025,- kr. Udlodning fra vindmølleandele 2 gange 7.000,- kr.eller minus 14.000,- kr giver rest 6.025,- kr Ved en pris på 6 andele a" 2400,- kr. plus 24 andele 10% højere eller 2640,- kr. pr. stk. Giver ialt 14.400,- plus 63.360,- kr. ialt 77.760,- kr gange 2 personer giver 155.520,- kr. divideret med 25 som er vindmøllens levetid eller 6.220,- kr i nedskrivning pr. år. Ialt 6.025 ,- kr. plus nedskrivning 6.220,- kr. eller 12.245,- kr i samlet strømudgift pr. år for lys husholdning og varme.

En Laugsvindmøllepark på 5 stk. 150 meter høje vindmøller kan forsyne 5X 200 lig med 1000 boliger med billig lys og varme ved at boligejerne investerer i vindmølleandele.Alle indtægter bliver i det lokale område på egnen. Vindmøllestrøms udbredelse gør at al strøm bliver fossilfri.Det giver ikke gratis strøm,men cirka til halv pris og prisen er næsten fast i 25 år.El fra Nordsøen kan Danmark ikke få i land,åbenbart er det for dyrt.Man mærker på Energinet.dk at de gerne vil prøve at grave kabler ned,men jeg mener de skal flytte øst på til Vejen---Kassø---Bølå---Sæd,for som en ekspert udtalte ved Folketingets høring,det er usikkert om kablet bliver en slags støjsender,for det er uafprøvet. Derfor skal det i første omgang være 400 KV luftledninger,helst hele vejen fra Holstebro til Grænsen.

Mehr lesen

Leserbrief

Anders Koch-Hørlyck
„En vigtig kulturinstitution er sikret overlevelse“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Selvstændige kan ikke leve af tårer fra statsministeren“

Leserbrief

Helge Poulsen
„Det tyske mindretal skal i Folketinget“

Leserbrief

Preben Bonnén
„Mindretal: Regeringens manglende interesse overfor det danske og tyske mindretal“

Leserbrief

Kristian Pihl Lorentzen
„Rødt angreb på frit valg for børn“

Leserbrief

Bernd Carstensen, Hoyer
„Tivoli Tøndermarsken“