Leserbrief

„Får vi vores strand tilbage?“

Får vi vores strand tilbage?

Får vi vores strand tilbage?

Henry Bekke
Loddenhoi/Loddenhøj
Zuletzt aktualisiert um:

Henry Bekke findet, dass der Loddenhoier Strand nach dem Bau des Jollenhafens für Badegäste gefährlich ist.

Nu er jollehavnen næsten færdig, så har de 40 jollerejere en plads til deres både, rampe til isætning og optagning af både, værn mod bølger, vind og vejr.
1 mio. kr. har kommunen givet til den etablerede p-plads. Jollelauget værner om den, det er deres! Der er mangel på p-pladser til fastliggere, gæster m.fl.

Hvad er der så tilbage til alle de mange gæster, som gennem generationer har benyttet Loddenhøj Strand, et yndet sted for store og små, ved en tryg badestrand.

Jfr. lokalplanens formål skal det fortsat sikres opretholdelse af den rekreative udnyttelse af strandareal syd for jollehavnen.

I dag en farlig strand med kviksand, for stejl hældning fra strandbred til havbund. For nylig igen en vinterbader, der har siddet fast, ud over de andre, der tidligere har været omtalt.

Advarselsskilte – kommunen har sat dem op – ikke trygt at bade der mere!

Børns frie leg og badning eksisterer ikke mere.

Den strand, der i lokalplan og medfølgende visualiseringer var så fantastisk beskrevet og vist, er ikke etableret/eksisterende.

Sand, sten, grus mm. har lejret sig langs stranden i et omfang, der ikke er set tidligere. Har det mon noget at gøre med, at der ikke er bygget den jollehavnen, der var givet tilladelse til? Der er bygget en havn, der er 10 meter længere ude i vandet. Den nye strandlinje skulle gå i en fin bue ud til sydmolens østende. Nu er der en afstand på ca. 25 meter mellem stranden og østmolen. Måske en af årsagerne til al miseren? Ved udsejlingen af havnen er der etableret en ulovlig sejlrende, som aldrig har været i høring, så også farlig badestrand på vestsiden.

Nu er havnen ikke godkendt af Kystdirektoratet p.t. - spændende om den bliver!

Så er der også ophobet tang i et omfang, der ikke er set tidligere år. Ved Sønderstrand kommer kommunen og supplerer med sand og gør stranden ren? Kommer de også til Loddenhøj?

Det mest beskæmmende er, at fornuftige mennesker har bombarderet kommunen, Dansk Folkeparti, som har været på slingrekurs i denne sag og Kystdirektoratet med dokumentation på fejl, men det har de ikke taget alvorligt. De byggede jo det de ikke havde tilladelse til!

Ingen ønskede at læse og forstå detailprojektet og den kysthydrauliske undersøgelse, som lokalplanen henviste til, inden man gik i gang med havnebyggeriet.

Ikke engang til slut ønskede kommunen at forholde sig til saglig faglig dokumentation.

Har der været rettidig omhu i denne sag?

Nogen må have røde ører og andre må have travlt ved håndvasken.

Hvad nu kære kommune?

Får vi vores sikre skønne stand tilbage?

Henry Bekke,
Løjt Kirkeby,
Sommerhusejer ved Lønholt

Mehr lesen

Leserbrief

Erika Knudsen
„Zum Tode von Saïd Kirollos“

Leserbrief

Hans-Jürgen Beck
„Feindseligkeiten in Loddenhøj“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Nok er nok!“

Leserbrief

Lorens Bo Nielsen
„Væksten vandt – naturen tabte“

Leserbrief

Nils Sjøberg
„Rent drikkevand er ingen selvfølge“

Leserbrief

Jens Peter Lauge Giversen
„Demokrati?“