Leserbrief

„Der er så kønt ude på landet“

„Der er så kønt ude på landet“

„Der er så kønt ude på landet“

Bodil Jakobsen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Die Verfasserin dieses Leserbriefes, Bodil Jakobsen, hegt große Bedenken hinsichtlich der Pläne für eine Biogasanlage auf dem Haderslebener Ness. Damit würde der Blick auf eine einzigartige Landschaft zerstört, meint sie.

Men det er der ikke længere på Haderslev Næs, hvis der gives tilladelse til biogasanlægget i Sode.
Biogasanlægget bliver stort, meget stort. Området er på ca. 7,8 ha. Det svarer til ca. 75 parcelhus byggegrunde. Men det er en industri, som bygges, ikke parcelhuse.
Bygherren har i ansøgning fra april 2019 om Miljøgodkendelse for Naturbiogas Sode A/S.

De største industribygninger i anlægget er tilsammen større end fodboldbanen på Haderslev Stadion. Lige så brede og 1/5 længere. Fodboldbanen er 105 x 68 meter.
Plansiloen i byggeriet er på 90 x 68 meter. Dertil kommer den overdækkede lagerhal på 30 x 68 meter, altså i alt 120 x 68 meter. Foldboldbanen er i jordhøjde, men lagerhallen er 20 m høj, svarende vel til et hus med 3-4 etager. Højden på Plansiloen er ikke oplyst.

Dertil kommer de i alt 12 tanke på 16-20 meters højde samt et ikke oplyst antal procestårne på 20 meters højde. 2 Skorstene på max. 30 meters højde indgår også i planen.
I kommuneplanen for Haderslev, vedtaget i oktober 2017, er området beskrevet som et større uforstyrret landskab. De smukke Øsby og Grarup kirker ligger frit. De er de markante fikspunkter i det åbne landskab. Opføres det store industribiogasanlæg, ændres hele indtrykket af det indtil nu meget smukke Haderslev Næs, som jo også kan nydes fra den nyanlagte Camino Haderslev Næs. Anlægget vil ligesom de nærliggende vindmøller kunne ses fra Lillebælt.

Bodil Jakobsen,
Fårehave 105,
6100 Haderslev

Mehr lesen

Leserbrief

Allan Emiliussen
„Gang i Sydbyen i Haderslev“

Leserbrief

Henrik Rønnow
„Tillykke med Gram Højskole“

Nachruf

Allan Emiliussen & Christian Skovfoged
„En boligsocial kæmpe er død “

Leserbrief

Rune Robert Friis
„Haderslev Kommune skal være klar til 9.000 elbiler i 2030“

Leserbrief

Anders Koch-Hørlyck
„En vigtig kulturinstitution er sikret overlevelse“

Leserbrief

Kristian Pihl Lorentzen
„Rødt angreb på frit valg for børn“