Leserbrief

„En ræv bliver skudt.“

En ræv bliver skudt.

En ræv bliver skudt.

Bernd Carstensen
Hoyer/Højer
Zuletzt aktualisiert um:

Bernd Carstensen aus Hoyer schlägt vor, dass beim Besuch der Königin im Sommer ein Bogen um die Schleuse in Hoyer gemacht wird, damit sie nicht die katastrophale Verfassung der Schleuse sieht. Es sei auch ärgerlich, wenn sie erfahren würde, dass nichts zugunsten des unter Denkmalschutz stehenden „Højkro“ unternommen werde.

I forbindelse med Genforeningen kommer dronning Margrethe til Højer d. 12. juli. Det glæder borgmester Henrik Frandsen sig til. Så kan man håbe, at der lægges en rute for dronningen, så hun undgår at se den katastrofale tilstand, som Højer Sluse befinder sig i, selv om den i følge loven skal være med til at beskytte os mod stormflod.

Ligeledes ville det også være ærgerligt om hun erfarede, at der ikke gøres noget for den fredede Højkro, der er et absolut „fyrtårn“ for egnen. Dens tilstand er der tilsyneladende ingen prestige/penge i for de ansvarlige.

Man må også undgå, at dronningenn bliver delagtiggjort i, hvordan designefterskolen mishandler en bevaringsværdig ejendom, selv om skolen får milliontilskud. Ved en omtale af Tøndermarskinitiativet, som borgmesteren gerne vil, bør man også undgå at fortælle dronningen, at Foreningen Tøndermarskinitiativet søger Tønder Kommune om dispensation til at lave et hul igennem det fredede dige fra 1862. En ræv bliver skudt, hvis den graver i diget.

Hun behøver heller ikke at blive bekendt med, at borgmesteren får over 1 million kr. i vederlag om året og et helt alm. kommunalbestyrelsesmedlem kan opnå langt over ½ million kr. om året i vederlag. Der er 31 kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ivrigt varetager borgernes interesser, eller hvad?

I den internationalt værdsatte og fredede Tøndermarsk har man nu oprettet stier på kryds og tværs, så her vil ikke være noget originalt at se for dronningen. Men der kan fint fremvises istandsatte huse i Højer, hvor Højer Byfond har medvirket.

Bernd Carstensen
Klintvej 19
6280 Højer

Mehr lesen

Leserbrief

Mogens Nielsen
„Ført bag lyset!“

Leserbrief

Jesper Steenholdt
„Turismedestination Sønderjylland et stærkt kort“

Leserbrief

Britt Tryde Haarløv & Harald Christensen
„Færdiggørelse og nyt projektforslag ved Amtmandens have“

Leserbrief

Claus Hansen
„Drop mistænkeliggørelsen og lyt til erhvervet“

Leserbrief

Hans Peter Toft
„Bogen 'Kong Kristian'“

Leserbrief

Helge Poulsen
„Det ny tyske museum-en stor succes“