Leserbrief

„Einfach durchgewinkt“

„Einfach durchgewinkt“

„Einfach durchgewinkt“

Frank Truelsen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:
Frank Truelsen, Alternativet Haderslev Foto: privat

Frank Truelsen, Alternativet, hegt den Verdacht, dass wichtige Entscheidungen längst getroffen sind – und das Ergebnis der Anhörung nur kommunale Pflichtlektüre ist.

"Det er umiddelbart opfattelsen, at der er overvejende opbakning til modellen, hvorfor der ikke indstilles til ændringer”.
Det er den konklusion, Udvalget for Børn og Familie er kommet frem til, efter at man har gennemgået de 19 høringssvar, der er indkommet i forb. med kommunens beslutning om at styrke almenområdet ved overflytning af ressourcer fra bl.a. specialskolerne.
Jeg er fuld af forundring over denne konklusion – og havde jeg ikke haft fuld tiltro til den demokratiske proces og viljen til at gøre det rigtige i Haderslev Kommune, havde jeg måske kunne få en snert af mistanke om, at høringssvarene ”blot” er kommunal pligtlæsning, og at beslutningen omkring den planlagte models gennemførelse ER taget… høringssvar eller ej…

Det er da for den sags skyld fuldstændigt korrekt, at mange af høringssvarene indeholder positive elementer, men positiviteten er for de flestes vedkommende forbeholdt kommunens initiativ til at gøre noget ved de udfordringer skolerne har, og ikke mindst flytningen af økonomi fra special- til almendelen.

I 4 høringssvar pointeres det, at man er bekymret for den korte tidsfrist, der er sat, 1 skole savner gennemsigtighed, 1 skole mener planen er urealistisk, 1 skole savner dialog, er bekymret og finder det ikke overskueligt, 1 skole savner ordentlige begrundelser for planen og udtrykker bekymring, 1 skole er bekymret for om det kan fungere.
Flere sætter spørgsmålstegn ved økonomien, TR gruppen for pædagoger skole/SFO mener modellen er for bureaukratisk og lokal MED – Rådgivende Team mener, at udflytningen af pædagogiske konsulenter har mangler og er bekymret for den såkaldte jobrotation, som skolelederne kan gøre brug af.
FOA forholder sig udelukkende til deres faggrupper, og Lærerkredsen mener, at modellen er administrativ meget tung, og risikerer at fjerne fokus fra kerneydelsen.
Den ENESTE skole, der forholder sig til børnene og den ENESTE skole, der (udover bevægelsen Omtanke FØR beslutning, skoleområdet Haderslev) nævner forældreinddragelse, er Louiseskolen.
Dette viser kun, at det, det i virkeligheden handler om, er at tilføre flere midler til et trængt skoleområde – desværre på bekostning af specialdelen.

Ud af 19 høringssvar er 11 IKKE positive og vender tommelen nedad, 6 er hverken for eller imod, men flere stiller flere spørgsmål end der er svar, og kun 2 høringssvar er positive og bifalder kommunens model.
Så igen… hvordan pokker kan man konkludere ”… at der er overvejende opbakning til modellen, hvorfor der ikke indstilles til ændringer”?
Henrik Rønnow – hvor ligger den ”overvejende opbakning til modellen”? Jeg kan med min bedste vilje virkelig ikke finde den…

Frank Truelsen
Alternativet Haderslev

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Thomas Meyer
„Tapetenwechsel und fehlende Transparenz im BDN“

Leserbrief

Thomas Vedsted
„Øget tillid og ansvar til de ansatte!“

Leserbrief

Siemen Baader
„Baumgruppe kämpft für alte Kastanie an der Bücherei“

Leserbrief

Holger Eskildsen
„Den grønne oase er omdannet til den sorte firkant“

Leserbrief

Meinung
Torben Ravn
„Havvind til 14 millioner husstande !“

Leserbrief

Meinung
Horst Leithoff
„Basismitgliedschaft“