Leserbrief

„Efterlyst: Visioner“

Efterlyst: Visioner

Efterlyst: Visioner

Hanne Priess Larsen, Seniorrat Apenrade
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Auch wenn der Rat grundsätzlich mit dem Haushalt für das kommende Jahr zufrieden ist, fehlt es die Ratsmitgliedern an Geldern für den Heimpflegesektor.

Aabenraa byråds 31 medlemmer har indgået et budgetforlig vedrørende budget 2021 og glæder sig over, at regeringens nye Udligningsreform plus diverse tilskud har givet Aabenraa kommune en uforudset god økonomi, så det er lykkedes at fastholde serviceniveauet på de store velfærdsområder, og at udgifterne som følge af den demografiske udvikling (knap 300 flere borgere 75-84-årige i 2021) følger med.

Seniorrådet har især glædet sig over, at der er tilført ældreområdet i alt 8,2 million kroner Heraf er der disponeret 1 million kroner til sygepleje og 2 million kroner til intelligente bleer på alle plejehjem og til afprøvning i eget hjem, hvilke nye tiltag giver et løft med hensyn til værdighed for borgeren. – De resterende midler 5,2 million kroner vil senere på året blive prioriteret af Social- og Sundhedsudvalget, og hvor Seniorrådet vil blive hørt.

Så langt så godt! Men: Seniorrådet efterlyser nogle visioner og midler til et løft på plejehjemsområdet fra de 31 byrådsmedlemmer!

Seniorrådet fremfører igen, som i tidligere år, forslag om minimum 2 faste nattevagter på alle plejehjem, hvilket vil være ansvarligt i forhold til omsorg/pleje til beboerne og til beroligelse for pårørende.

I forbindelse med Covid-19 og lukning af møder/aktiviteter m.m. i foråret 2020 viste det sig at have i hvert fald een positiv virkning hos beboerne på plejehjemmene, som fik betydelig mere nærvær med det ansatte personale. Dette sammenlagt med den sidste tids uheldige eksempler fra nogle kommuners plejehjem om manglende pleje/omsorg og nedgørelse af beboers medbestemmelse og værdighed har ledt Seniorrådets tanker hen på forslag om at bevilge midler til et løft på plejehjemmene med en udvidelse af personalestaben til gavn for såvel beboerne som personalet.

Også dette forslag håber Seniorrådet, at forligspartierne vil tage en drøftelse omkring med et positivt udfald.

Hanne Priess Larsen,
Seniorrådet i Aabenraa,
Farverhus 112,
6200 Aabenraa

Mehr lesen

Leserbrief

Helge Poulsen
„Tankevækkende læsning – ikke kun for hundeejere“

Leserbrief

Birte Schultz
„Åbent brev til Aabenraa Byråd angående Loddenhøj Strand“

Leserbrief

Gunnar Pedersen
„Søbadet ,Makrellen‘ ved Sønderstrand?“

Leserbrief

Hans-Jürgen Beck
„Permanent ødelæggelse af stranden i Loddenhøj“

Leserbrief

Nils Sjøberg
„Vis respekt for samlivet over grænsen“

Leserbrief

Rasmus Andresen
„Die Fischbestände müssen nachhaltig geschützt werden“