Leserbrief

„Efterdønninger der burde have været unødvendig“

Efterdønninger der burde have været unødvendig

Efterdønninger der burde have været unødvendig

Martin Christiansen
Bülderup-Bau/Bylderup-Bov
Zuletzt aktualisiert um:

Ein Leserbrief von Martin Christiansen in eigener Sache.

Mine omfattende opfordringer til ansvarlighed har da i det mindste ført til et efterfølgende besøg på Hyndingholmvej 16. En konsulent fra Aabenraa Kommune var ude ved ,,gerningsstedet for at se ved øjesyn!"Han indrømmede da i nærværelse af et vidne (min søn) både at dette, i alle skrivelser påstået fiskevandløb, er falsk benævnt. Samtidig, at selve grøftens start også ligger lige ,,om hjørnet". At jeg ikke behøvede at tilbageføre grøften til gammel føring var da meget opløftende. Dette ville have været en noget dyr omgang for min søn. Jordledning på ca. 9oo meter. Med usigt til div. flere timers arbejde ved afgrøde vandingerne. (2 til 3 i tørre somre). Efter en del besværlige skriverier fra min side -- for så vidt-- MEGET POSITIV!

Den 14.03.2021 modtog jeg så skrivelse fra Natur Aabenraa om reglerne for lovliggørende dispensation af det ,,ombejlede vandløb" (afvandingsgrøften). Medfølgende BILAG 3 -- Luftfoto 2008 i zoom og BILAG 2 Luftfoto 2006 og Luftfoto 2019.

Til specielt det ene ,,følger" teksten: Luftfoto 2019 med naturbeskyttede eng, mose, søer og vandløb.

Da medfølgende skrivelse ,,udelukkende" reagerer på ansøgningen fra min søns Landborådgiver S. Kappels forklaringer, må jeg nu meget forundret konstatere, at fototeksten VILDLEDER. Ude for stående personer vil da få et forkert indtryk af ,,problematikkens omfang!" Min troværdighed bliver jo nærmest ... sat på udsalg!

Fakta er: Problemstillingen er/var mellem mig og den danske lovgivning. Alle andre er sådan set ,,værktøj til at klare dette forhold på fornuftig vis!!" Dette forudsætter så, at det medsendte materiale til bedømmelse -- 13 forskellige FORENINGER har nu efterfølgende INDSIGELSESRET -- genspejler de sandfærdige forhold. Flere af disse indsigelses berettigede er landsdækkende. Jeg har familietilhørende på Bornholm. Vores datters svigerforældre bor der på sol øen. I modsat yderpunkt bor vores ældste søn med kone og børn ,,NORDFJORS" (Nord for Limfjorden) i Hune. Sportsfiskefolk og sikkert også ,,fuglefolk" fra disse fjerne egne har så mulighed for at spænde ben for den lige netop genvundne fornuft!? Od dette på et noget ,,gyngende" grundlag.

På mine spørgsmål i mit åbne BREV -- sendt den 23. dec. 2020 til Aabenraa Kommune -- fik jeg en skrivelse fra Direktøren for Natur med nogle, vel lidt halvhjertede forsøg på svar? Efterfølgende har jeg skriftlig anmodet om at få tilsendt et retslig gyldig DOKUMENT, som jeg kan bruge som bevisførelse for, at jeg i 1993 overhoved er blevet orienteret om, at afvandingsgrøften er ,,barslet" som ørredvandløb.

I det den 29.11. 2020 modtagne materiale ( efter problemknuserens/konsulentens besøg den 7. okt.2020 ) var medsendt en orienteringsskitsering for genetableringen af afvandingsgrøften. På medfølgende Luftfoto fra 2006 (samme luftfoto som førhen nævnt) lyder teksten: Luftfoto 2019 med naturbeskyttelsesarealer, vandhuller og vandløb.

Dengang kaldte jeg dette for manipulerende. Jeg havde ikke rørlagt en vandløbstrækning. Jeg havde hverken naturbeskyttede arealer eller vandhuller. Disse mine påstande er fakta. De er tilgået Aabenraa Natur. I det sidste mig tilsendte materiale er det nu ,,vokset sig til ENG/MOSE/SØER og VANDLØB". (Min besøgende indrømmede da klart og tydelig, at det i realiteten var en afvandingsgrav) . Og hvad med formuleringen -- overkørsler til mark og skov?? Det er naboens mark. Så bør han da medindblandes til trods for, at han har sin tilkørsel ca. 900 meter mod øst i modsat ende af marken. Dette med tilkørslen gjorde jeg da netop også opmærksom på, for at forhindre efterfølgende misforståelser.

Hvad der kommer skærpende til de nævnte svigt er dette, at Natur Aabenraa heller ikke MEDDELER, at der førhen var en rørlagt tilkørsel til -- indtil liggende mark. Mulige indsigelser bør da bedømmes ud fra virkeligheden og ikke ud fra nogle Luftfotos og deres ,,med let tunge og ånd" tilførte TEKSTER. Selv når disse faktuel kunne anføres som korrekte -- afsløre det, hvad Luftfotoet ,,meddeler". Hvad dette heller ikke kan -- i stedet for mose burde da stå : En -- med pil bevokset lavning.(Å-å synnejydsk ...æ-æt pil-krat)!

Ved selvstændige erhverv/som for det meste i hele lærdommen retter man fejl til stadighed. Forhåbentlig også tiltagende i div. styrelser. I den verserende sag er dette næppe sivet hel frem til kommando holdepladserne?

M. B. Christiansen, Hyndingholmvej 16, Bylderup Bov


Mehr lesen

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Stor tak til danske landmænd“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Et initiativ vi bør arbejde videre med“

Leserbrief

Martin B. Christiansen
„Ausnahmeerscheinungen selbstständig beurteilen“

Nachruf

Torben Ravn
„Markus Jebsen var naturens mand“

Leserbrief

Tom Holden Jensen
„Task Force würde Sonderburg attraktiver machen“

Leserbrief

Thore Naujeck
„Drogen im Fokus“