Leserbrief

„Byrådsmedlemmers inhabilitet“

Byrådsmedlemmers inhabilitet

Byrådsmedlemmers inhabilitet

Preben Rasmussen
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Preben Rasmussen fragt in seinem Leserbrief, ob die Kommunalpolitikerinnen und -politiker nicht die gleiche Offenheit an den Tag legen sollten, wie Folketingsmitglieder. Diese müssen nämlich unter anderem offenlegen, womit sie ihr Geld verdienen und von wem sie finanziell unterstützt werden.

Byrådsmedlemmer træffer afgørelse i en lang række sager og på en lang række områder, der har vidtrækkende betydning for kommunen som helhed og for den enkelte borger.

Om og i hvilket omfang det enkelte byrådsmedlem har personlige og / eller økonomiske interesser i, at en sag falder ud på en bestemt måde, kan vi som borgere kun vanskeligt vurdere på baggrund af de oplysninger, der er tilgængelige på kommunens hjemmeside om den enkelte byrådspolitiker.

Hvis der i et konkret tilfælde kan være tvivl om et medlems habilitet / inhabilitet, kan vedkommende anmode at få det efterprøvet.

Et byrådsmedlem kan have økonomiske eller personlige interesser indenfor politikområder, hvor kommunen sagsbehandler og træffer afgørelser. Uden vi som borgere har mulighed for at vide det.

Et byrådsmedlem kan f. eks. have interesser / konsulentfunktioner indenfor vedvarende energi ( sol, vind, biogas ) eller indenfor projektudvikling af ejendomme ( erhverv / bolig ).

Eller et byrådsmedlem kan få valgkampstøtte fra enkeltpersoner eller organisationer.

Folketinget vedtog i 1994 det såkaldte hvervregister, hvor folketingsmedlemmer skal registrere deres hverv og økonomiske interesser. Netop for at skabe åbenhed og gennemsigtighed i forhold til det enkelte folketingsmedlems baggrund og interesser.

Registreringen af det enkelte folketingsmedlems hverv omfatter følgende :

  1. Indtægtsforhold bredt.
  2. Gaver, udenlandsrejser og økonomisk støtte m.v.
  3. Formueforhold.

Det ville være godt og rimeligt, hvis vi som borgere i Aabenraa kommune havde adgang til den samme åbenhed om byrådsmedlemmerne, som det er tilfældet for folketingsmedlemmerne.

Er vores byrådsmedlemmer indstillet på det?

Preben Rasmussen,
Kirkebakken 15,
6200 Aabenraa

Mehr lesen

Leserbrief

Hanns Peter Blume
„Aufnahmestopp in der Praxis am Bahnhof“

Leserbrief

Hans-Christian Gjerlevsen
„Derfor stemmer Nye Borgerlige ikke for borgmesterens rød-grønne budgetforslag“

Leserbrief

Venstres Byrådsgruppe i Aabenraa
„Er der en samlet plan for midtbyen?“

Leserbrief

Meinung
Preben Bonnén
„Sønderjylland/Schleswig: Den oversete og underprioriterede grænseregion “