Leserbrief

„Borgermøde om solcelleanlæg var en dårlig oplevelse “

Borgermøde om solcelleanlæg var en dårlig oplevelse

Borgermøde om solcelleanlæg var en dårlig oplevelse

Hans-Christian Gjerlevsen
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Hans-Christian Gjerlevsen findet, dass bei einem lokalen Bürgertreffen jeder das Recht hat, zu Wort zu kommen.

Jeg tog til til det såkaldte borgermøde i Hjordkær den 28. juni 2021. Det handlede om det kæmpe planlagte solcelleanlæg ved Svejlund og projektet må betegnes som en katastrofe. I det hele taget var mødet ikke en behagelig oplevelse. Mødet var arrangeret for at kommunens borgere kunne dele viden og stille spørgsmål til udvalgsmedlemmer og projektudvikleren.

Foruden den store skepsis fra borgere om disse kæmpe parker havde jeg flere spørgsmål til dette projekt. Men da jeg markerede for at stille spørgsmål, blev jeg mærkværdigvis afvist af udvalgsformand og ordstyreren på mødet Philip Tietje. Han mente ikke, at jeg, som en af kommunens borgere, skulle have ordet, da jeg ikke præcis boede i det lokalområde, hvor det planlagte kæmpe solcelleanlæg skulle placeres. Jeg troede ærlig talt, at vi levede i et folkestyre og at der var adgang for alle borgere at stille spørgsmål. Men ikke efter Phillip Tietjes opfattelse. Det liberale og demokratiske viser sig ikke hos denne styreform, som Tietje udviste. I øvrigt kunne jeg ikke få tildelt ordet, da jeg nok ville komme med et politisk statement.

Hos Nye Borgerlige mener vi, at alle borgere skal kunne bidrage og høres i disse projekter. Jeg er ikke modstander af solcelleanlæg - tværtimod mener jeg, det kan være nødvendigt at omlægge til bæredygtig grøn energi. Men ikke til for alt i verden. Disse anlæg skal opføres, hvor de gør bedst gavn og generer natur og lokalområdet mindst mulig.

Hans-Christian Gjerlevsen,
Callesensgade 5,
6200 Aabenraa

Mehr lesen

Leserbrief

Birte Schultz
„Tag ansvar – vis lederskab!“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Et initiativ vi bør arbejde videre med“

Nachruf

Torben Ravn
„Markus Jebsen var naturens mand“

Leserbrief

Kerstin und Dirk Jürgensen
„Photovoltaik Anlage Fogderup Umgebung“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Ja tak til barsel-selvbestemmelse for familier“

Leserbrief

Ulf Matzen, Elmshorn
„Bøjer i vandet ud for stranden ved Loddenhøj“