Leserbrief

„Mobning af ansatte accepteres i den tyske børnehave“

Mobning af ansatte accepteres i den tyske børnehave

Mobning af ansatte accepteres i den tyske børnehave

Nicky und Manfred Koch Vogt
Broacker/Broager
Zuletzt aktualisiert um:
Foto: Unsplash

Eltern von Kindern des Deutschen Kindergartens Broacker zeigen sich in einem offenen Brief besorgt über den Umgang mit Mobbing.

Igennem længere tid har den daglige ledelse og ansatte af en af de fire afdelinger af DKS

(Deutsche Kindergärten Sonderburg) været udsat for mobning fra en nøgleperson. Problemet er i flere omgange blevet rapporteret til både ledelsen i DSSV og Sønderborg kommune, som indtil videre har været meget passive og dermed accepteret situationen.

Dette fortæller forældre til børn i institutionerne. Forældrene angiver videre at DSSV har opfordret til ikke at fortælle om problemerne med henvisning til tavshedspligten, men forældrene vælger nu at se bort fra dette da de er bekymrede for deres børns velbefindende i børnehaven. Mobningen har berørt flere ansatte i institutionen og er blevet dokumenteret på skrift.

Indtil videre har DSSV og kommunen reageret ved at tilbyde professionel hjælp i form af „coaching”, selvom man må vurdere, at en coaching mellem mobbeoffer og den der udfører mobningen, efter vores mening ikke giver meget mening, efter flere år med så voldsom mobning, som der er i dette tilfælde.

Det kan snarere ses som en hån mod offeret ”Nu snakker i lige om det og så går det nok”.

Desuden er offeret blevet indkaldt til samtale (første tiltag ifm. en fyring). Forældrene er chokerede over denne reaktion, og er utrygge ved hvordan DSSV og kommunen ville reagere ved problemer der påvirker deres børn.

Ville DSSV og kommunen også se igennem fingerne hvis en ansat overtræder grænsen der er imellem børn og ansatte, uden konsekvenser for den ansatte? Hvor er forskellen og hvor er vores sikkerhed som forældre? Det er tydeligt at mobningen udgår fra en ledende person i DSSV og kommunen, og at den påvirker flere ansatte og er blevet oplevet af flere forældre. Den eneste der indtil videre ikke har oplevet konsekvenser er personen selv.

Det er forældrenes indtryk, at det er højeste prioritet for DSSV at dette problem ikke bliver offentlig kendt, hvilket ville kunne ske hvis den person der skaber problemet blev opsagt.

Det er utroligt at Sønderborg Kommune der „følger op på trivslen” og siger „nulmobbetolerance” har indkaldt et mobbeoffer til opsigelsessamtale (som de dog trak tilbage). Så vidt forældregruppen forstår, var begrundelsen for samtalen, at offeret har udtalt, at det har svært ved fortsat at samarbejde - og at det havde svært ved at blive coachet, sammen med mobberen.

Mehr lesen

Die Woche am Alsensund

Sara Wasmund
Sara Wasmund Lokalredaktion Sonderburg
„Du bist am Ende – was du bist“

Die Woche am Alsensund

Sara Wasmund
Sara Wasmund Lokalredaktion Sonderburg
„Schöner wohnen am Alsensund“

Leserbrief

Gerhard Bertelsen
„Mehr Ausbildungen nach Sonderburg“

Leserbrief

Jan Køpke Christensen
„Åbenhed varer længst kære socialdemokrater“

Wort zum Sonntag

Pastorin Sabine Hofmeister
Sabine Hofmeister
„Das Wort zum Sonntag, 9. Mai 2021“