Leserbrief

„Bosætning i Kommune Sønderborg“

Bosætning i Kommune Sønderborg

Bosætning i Kommune Sønderborg

Erik Lorenzen
Braocker/Broager
Zuletzt aktualisiert um:
Foto: Unsplash

Diesen Artikel vorlesen lassen.

In seinem Leserbrief fordert Stadtratskandidat Erik Lorenzen flexiblere Regeln für Neubauten und alternativen Wohnformen, auch in Küstennähe.

Alle vil udvikling i yderområderne. Alle vil fastholde og tiltrække nye borgere til Sønderborg kommune. Rigtig mange, som tænker bare en lille smule utraditionelt i forhold til en alm. byggegrund bliver blankt afvist, med alle mulige lovgivningsmæssige forhindringer og stive regler.

Et godt eksempel er den kommunalt ejede Frydendal Kro som kommunen vil bryde ned, for derefter at sælge grunden. Udtalelse fra kommunens ejendomskonsulent: “ nye ejere kan lægge billet ind på grunden, men de skal ikke forvente at kunne bygge nyt, da der er helt særlige regler for byggetilladelse i en landzone”. At der har ligget en bygning på grunden i rigtig mange år, bør være nok til, at der også i fremtiden kan ligge en bygning.

Hvorfor ikke også give mulighed for at bygge nyt i tilknytning til landsbyerne hvis interessen er der fra egne eller udefra kommende borgere. Det kan være alternativt byggeri, storparceller med mulighed for mindre liberalt erhverv, Tiny Houses eller bare et ganske almindeligt parcelhus på landet.

Et stærkt lokalsamfund kræver borgere med resurser, både menneskeligt og økonomisk. Lad os nu tænke ud af boksen og som kommune være lidt kreative og behjælpelige ved at udfordre de muligheder der er. Er det ikke nok, så må vi udfordre lovgivningen.

Erik Lorenzen, Byrådskandidat for Socialdemokratiet, Illervej 21, 6310 Broager

Mehr lesen

Kommunalwahl 2021

Stephan Kleinschmidt
„Auf dem Wege zu einer klimaneutralen Kommune“

Leserbrief

Stephan Kleinschmidt
„Kultur ist unsere Hebelstange“

Leserbrief

Tom Holden Jensen
„Task Force würde Sonderburg attraktiver machen“

Leserbrief

Erik Lorenzen
„Jugendschule soll in allen Schulen vertreten sein“

SP-Beitrag

Schleswigsche Partei
„Rainer Naujeck für die SP in Sonderburg“

Leserbrief

Barbara Krarup Hansen
„ Sundhed tæt på“