Leserbrief

„Skattestigning må også i spil“

Skattestigning må også i spil

Skattestigning må også i spil

Bent Iversen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Bent Iversen, Stadtratsmitglied der Sozialistischen Volkspartei (SF), erwägt an der Steuerschraube zu drehen.

Skattestigning må også i spil.

Det borgerlige flertal har haft et sparekatalog i høring. Over 80 forslag, som alle indebærer reduktioner i budgettet og dermed også forringelser af kommunens serviceniveau.

Selv om jeg undrer mig over, at kommunens økonomiske situation er så alvorlig, så anerkender SF, at situationen kræver, at indtægter og udgifter kommer i balance. Der skal altså handles på den økonomiske front.

Besparelser på børne-, ældre-, handicap- og kulturområdet er ikke SFs livret. Derfor må en skattestigning også indgå i overvejelserne.

Økonomiudvalget har sagt, at alt skulle i spil for at få balance i økonomien. Men hidtil er en skattestigning ikke blevet nævnt, derfor gør SF det. Fakta er, at Haderslev har en meget høj skatteprocent – 26,3 % - landets trettende højeste. Derfor har SF ikke hidtil foreslået skattestigning, men situationen er nu sådan, at der skal vælges mellem, at Haderslev kommer til at ligge i bunden på serviceniveaubarometret eller om vi skal ligge i toppen af skattebarometret. Fattige kommuner har en høj skatteprocent – og Haderslev er en fattig kommune.

En skattestigning på 0,5 % vil bringe Haderslev op på niveau med Svendborg, som ligger med den femte højeste skatteprocent. Det vil give Haderslev en ekstra indtægt omkring 40-50 mio.

Som reglerne er nu, vil en skattestigning de første par år stort set blive modregnet af staten, idet ekstra tilskud til kommunen vil bortfalde og en sanktion for skattestigningen kan betyde, at op til 75 % af provenuet skal afleveres til statskassen.

For at en skattestigning også vil give kommunen et økonomisk løft kræver det, at den nye regering fjerner de nuværende begrænsninger omkring tilskud og sanktioner. Om det sker, vides ikke på nuværende tidspunkt, da der endnu ikke er indgået en aftale mellem regering og KL for 2020.

Men kan det ikke også tænkes, at en socialdemokratisk regering vil acceptere, at en kommune for at fastholde sit serviceniveau sætter skatten op. Mon ikke også de fleste skatteborgere gerne betaler en halv procent mere i skat for at sikre vores børn, handicappede og ældre en vis kvalitet i pædagogik, undervisning og pleje.

Derfor er vi nødt til at inddrage en skattestigning i drøftelserne om det kommende års budget. Om det så i sidste ende giver mening med en skattestigning, afgøres af den aftale, som regeringen og KL meget snart indgår.

Bent Iversen
Byrådsmedlem (SF)
Fælleslykkevej 34
6100 Haderslev

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Thomas Meyer
„Tapetenwechsel und fehlende Transparenz im BDN“

Leserbrief

Thomas Vedsted
„Øget tillid og ansvar til de ansatte!“

Leserbrief

Siemen Baader
„Baumgruppe kämpft für alte Kastanie an der Bücherei“

Leserbrief

Holger Eskildsen
„Den grønne oase er omdannet til den sorte firkant“

Leserbrief

Meinung
Torben Ravn
„Havvind til 14 millioner husstande !“