Leserbrief

„Er biogas bedre end vindmøller?“

Er biogas bedre end vindmøller?

Er biogas bedre end vindmøller?

Bent Iversen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:
Foto: Unsplash

Bent Iversen macht sich in seinem Leserbrief Gedanken über die Biogas-Politik in der Kommune Hadersleben.

Det borgerlige flertal i Byrådet besluttede igen at godkende et biogasanlæg. I sommer var det et anlæg ved Hejsager. Denne gang ved Marstrup.

Miljøstyrelsen anbefaler, at biogasanlæg placeres mindst 500 meter fra nærmeste nabo. Ved Marstrup ligger 19 husstande mindre end 500 fra anlægget. Alligevel tøvede byrådsflertallet ikke med at stemme for godkendelsen.

Det må undre, når det samme flertal samtidig kategorisk siger nej til placering af vindmøller –på trods af, at der her har været forslag om, at vindmøller skal have en afstand af mindst en kilometer til nærmeste nabo.Men, nej vindmøller er det borgerlige flertal ikke til sinds give tilladelse til.

Argumentet for godkendelse af biogasanlæg er, at det fremmer den grønne omstilling. Man får udnyttet gylle fra dyrene, og den afgassede gylle lugter langt mindre, når den efterfølgende spredes på marken.

Alt sammen rigtigt nok, men biogasanlæg er ikke lugtfrie. Derfor er det vigtigt, at afstanden til naboer overholder Miljøstyrelsens anbefaling. Derfor kunne jeg godt tænke mig at få forklaret, hvorfor afstand på mindre end 500 meter til naboer ved et biogasanlæg ikke betyder noget, mens en naboafstand på en kilometer til en vindmølle ikke er nok.

Er biogaslugt mere acceptabel end vindmøllestøj?SF stemmer gerne for biogasanlæg, hvis detsplacering tager hensyn til natur og naboer. Vi stemmer også gerne for flere vindmøller på land, hvis de kan placeres med en kilometers afstand til naboer.Begge dele medvirker til den grønne omstilling, men biogas alene batter ikke nok.

Vi skal også have flere vindmøller.

Bent Iversen, Stadtratsmitglied, (SF), Fælleslykkevej 34, 6100 Hadersleben

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Thomas Meyer
„Tapetenwechsel und fehlende Transparenz im BDN“

Leserbrief

Thomas Vedsted
„Øget tillid og ansvar til de ansatte!“

Leserbrief

Siemen Baader
„Baumgruppe kämpft für alte Kastanie an der Bücherei“

Leserbrief

Holger Eskildsen
„Den grønne oase er omdannet til den sorte firkant“