Leserbrief

„Udfordringerne i Jobcentret er komplekse“

Udfordringerne i Jobcentret er komplekse

Udfordringerne i Jobcentret er komplekse

Bent Iversen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:
Bent Iversen (SF) Foto: Ute Levisen

Bent Iversen, Stadtratsabgeordneter für die Volkssozialisten, begrüßt den Vorschlag, das Arbeitsklima und die Arbeitsgänge im Haderslebener Arbeitsamt von einem externen Expertenteam unter die Lupe nehmen zu lassen.

Langt om længe ser det ud til, at alle – også borgmesteren – har erkendt, at der er noget galt i Jobcentret. Spørgsmålet er så om erkendelsen fører til, at der sættes fokus på alle udfordringer. De er efter min opfattelse nemlig meget komplekse.
Når arbejdsmiljøet skal undersøges, og der skal træffes beslutninger om ændringer, er det ikke nok at se på de interne relationer mellem medarbejdere og ledelse og på arbejdsbyrden. Kernen i udfordringerne ligger nemlig i de arbejdsmetoder der anvendes, og de relationer det medfører mellem borger og medarbejder.
Det er ledelsens og medarbejdernes faglighed, der skal omsætte lovgivningen til daglig sagsbehandlingspraksis. Derfor skal en undersøgelse af arbejdsmiljøet også se på, hvordan sagsbehandlingen og kommunikationen med borgerne foregår. En væsentlig del af et dårligt arbejdsmiljø kan let tænkes at opstå gennem relationer og mulige konflikter mellem medarbejdere og borgere.
Lange sagsbehandlingstider, langvarige afklaringsforløb og lange praktikforløb efterlader ofte borgeren med en følelse, hvor formålet og fremtidsperspektivet er vanskeligt at se. Det fører igen til frustrationer og potentielle konflikter mellem medarbejder og borger.

Derfor skal en ekstern konsulent undersøgelse ikke blot se på relationer mellem ledelse og medarbejdere, men også på arbejdsgange og -metoder til løsning af opgaverne. Komplekse udfordringer kræver, at alle aspekter i udfordringerne bliver analyseret.
Endelig skal der også fokus på, at politiske beslutninger kan have været med til at besværliggøre medarbejdernes muligheder for at løse deres opgave bedst muligt. Derfor skal det politiske aspekt selvfølgelig også inddrages i analysen.
Den slags undersøgelse ender ofte med, at der findes et par syndebukke. Det er ikke det vigtige i sagen. Det vigtige er, at vi får ændret de forhold, som har ført frem til, at Haderslev i dag har et Jobcenter, der er udfordret. Men allervigtigst, at kommunens borgere kan have tillid til Jobcentret og til den hjælp de har krav på – og til de myndighedsbeslutninger, som også er Jobcentrets opgave.

Bent Iversen
Byrådsmedlem (SF)
Fælleslykkevej 34
6100 Haderslev

Mehr lesen

Leserbrief

Henrik Rønnow
„En vigtig kamp for overlevelse“

Leserbrief

Jørgen Holstener Larsen
„Behøver vi i grunden at kende kommunens embedsmænd?“

Leserbrief

Meinung
Grete & Holger Eskildsen
„Fantastiske dage ved Erlev Skole“

Leserbrief

Karina Lorentzen Dehnhardt
„SF vil bevare retskontoret i Haderslev“