Leserbrief

„I OvenPå har vi ca. 500-600 brugerkontakter om året“

I OvenPå har vi ca. 500-600 brugerkontakter om året

I OvenPå har vi ca. 500-600 brugerkontakter om året

Peter Paulsen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Peter Paulsen, Sprecher der Freiwilligengruppe der Sozialstätte „OvenPå" warnt in Verbindung mit den kommunalen Haushaltsverhandlungen, vor der Schließung der kommunalen Einrichtung.

I forbindelse med den kommende behandling af budgettet ønsker vi det foreliggende fremlagt for byrådet.

Som en gruppe frivillige borgere havde vi, måske lidt enfoldigt, håbet, at man fra byrådets side havde fulgt op på de venlige ord, der blev sagt, på byrådsmødet 26.juni 2018 om gruppens arbejde for sårbare og udsatte borgere. Et håb om at byrådet undlod at iværksætte besparelser i de følgende to år, således som vi havde bedt om i vor henvendelse forud for mødet, og at byrådet dermed havde givet os ro til at arbejde.

Som borgere i kommunen ser og erkender vi de vanskeligheder af budgetmæssig karakter, byrådet er løbet ind i med hensyn til omfanget af opgaverne og fordelingen af de kommunale midler. Vi har da også forståelse for, at der kan ske reduktioner og omprioriteringer, men det er ikke noget kønt syn, når man i et samfund, der opfattes som hensynstagende og anstændigt, år efter år søger destruktive besparelser på de minimale budgetposter, der vedrører en gruppe af de mest udsatte nytilkomne i lokalsamfundet.

I OvenPå har vi ca. 500-600 brugerkontakter om året, hvor der hjælpes med alt fra forlængelse af opholdstilladelse, ansøgninger om pas, kontakt til udlændingestyrelsen, dialog om arbejdsmarkedet og generelle samfundsforhold, hjælp til at navigere i de digitale platforme og mange andre hverdagsting, som fortrinsvis udføres af de frivillige. Uden denne adgang til sparring og hjælp vil disse forespørgsler unægtelig lande andre steder som f.eks. hos kollegaer, arbejdsgivere, privatpraktiserende læger, pædagoger og lærere i børnenes skoler og daginstitutioner m.fl.

Vi oplever, at det vi kan i OvenPå bidrager positivt ift. efterværn for regionens traumebehandlingstilbud RCT samt kommunens rehabiliteringstilbud Verdande og social/distrikts psykiatrien.

Den komplekse og noget uforudsigelige dagligdag i OvenPå, således som den fremtræder i dag, kan kort sammenfattes således af en af de involverede:

- Det særegne ved OvenPå er, at vi har opbygget en kultur, hvor det er bedre at få lavet nogle overskuelige og holdbare løsninger på til tider kaotiske problematikker, end at lade det hele sejle og ikke forholde sig til sin egen situation.

- Vi oplever et stigende antal borgere, som kommer til kort, når de skal henvende sig til myndigheder, i stedet får hjælp ved at komme i OvenPå, idet vi har tid til at forklare situationen, møder dem i deres frustration og maner misforståelser i jorden, samt at vi er bindeled mellem borgere og myndigheder.

- Borgere, som har traumer og andre sårbarheder, benytter sig af OvenPå efter deres eget behov. Det at møde ind et sted, hvor man er velkommen, selvom man ikke har været der i lang tid, eller formår at deltage aktivt, men får lov til ”bare være” giver mening. Vi oplever, at sårbare mennesker falder til ro i vores omgivelser, og når de har lært stedet at kende kan få ejerskab, virkelyst og netværk.

På trods af at tilkomsten af nye potentielle brugere dvs. flygtninge er faldet betydeligt, at man oplever en større tilknytning til og forståelse af det danske samfund, og at mange har fundet beskæftigelse i arbejde og uddannelse, er der dog stadig mange, der henvender sig i Ovenpå..

Som frivillig oplever man, at de mange små ting, man kan gøre overfor den omtalte gruppe af borgere, langt hen ad vejen skaber stabilitet og sikkerhed hos dem samt er en klar gevinst for lokalsamfundet. Det vækker derfor undren, at man hvert år omkring det kommende budget for Haderslev Kommune bringes i en usikker situation, der ikke er befordrende for hverken brugerne, frivillige eller for Haderslev Kommune. Specielt fordi det i budgetsammenhæng er meget små midler, der afsættes til arbejdet i OvenPå.

De frivillige har igennem årene løftet de opgaver, som man er indgået i, under fair og rimelige vilkår fra byrådets side, men såfremt byrådet beslutter at skabe væsentlige ændringer i forhold til økonomi og det øvrige setup omkring OvenPå, forventer gruppen af frivillige omkring stedet i det gode samarbejdes ånd at blive inviteret til en orientering/forhandling.

For gruppen af frivillige ved OvenPå

Peter Paulsen

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Thomas Meyer
„Tapetenwechsel und fehlende Transparenz im BDN“

Leserbrief

Thomas Vedsted
„Øget tillid og ansvar til de ansatte!“

Leserbrief

Siemen Baader
„Baumgruppe kämpft für alte Kastanie an der Bücherei“

Leserbrief

Holger Eskildsen
„Den grønne oase er omdannet til den sorte firkant“