Leserbrief

„Hvad har det kostet at udlicitere Plejecentret?“

Hvad har det kostet at udlicitere Plejecentret?

Hvad har det kostet at udlicitere Plejecentret?

Jens Christian Gjesing
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Der sozialdemokratische Kommunalratsabgeordnete Jens Chr. Gjesing stellt der bürgerlichen Mehrheitsgruppe fünf Fragen zur Ausschreibung des Pflegeheimbetriebs vom „Hjort Lorenzen Plejecenter“.

I Socialdemokratiet er vi meget optaget af, at pengene i ældresektoren bruges til pleje og omsorg. I stedet for at de bliver anvendt til konsulenthonorarer og profit for private firmaer.

Derfor har jeg fem spørgsmål til det borgerlige flertal i Haderslev Byråd, der både i denne periode og i den foregående periode har truffet beslutning om, at udlicitere driften af Hjort Lorenzen Plejecenter. Jeg håber, at Venstres formand for Voksenudvalget Holger Mikkelsen vil svare mig på følgende:

Hvor mange kroner har de 2 udliciteringsprocesser kostet Haderslev Kommune? Jeg tænker her på både de interne og eksterne udgifter.

Har Haderslev Kommune haft økonomiske gevinster/besparelser på driften som følge af udliciteringen?

Findes der et katalog eller en liste over, hvad Haderslev Kommune måtte have lært af den private operatør?

Har Haderslev Kommune forpligtelse til at have et beredskab klar, hvis den private operatør må opgive at gennemføre driften?

Har I planere/ønsker om at udlicitere andre plejecentre – og i givet fald hvilke?

Jens Christian Gjesing,
Tyrsvej 12,
Haderslev,
byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Thomas Meyer
„Tapetenwechsel und fehlende Transparenz im BDN“

Leserbrief

Thomas Vedsted
„Øget tillid og ansvar til de ansatte!“

Leserbrief

Siemen Baader
„Baumgruppe kämpft für alte Kastanie an der Bücherei“

Leserbrief

Holger Eskildsen
„Den grønne oase er omdannet til den sorte firkant“