Leserbrief

„Generne ved et biogasanlæg“

Generne ved et biogasanlæg

Generne ved et biogasanlæg

Claus Larsen
Hadersleben/Haderslev
Zuletzt aktualisiert um:

Der Stadtratspolitiker Claus Larsen von der Einheitsliste ist einer der Gegner der Biogasanlage bei Mastrup/Marstrup. In einem Leserbrief erläutert er seine Argumente.

Hvorfor skal et biogasanlæg placeres tæt på Marstrup by?
For 100 år siden flyttede man industrien ud af byerne.

Den blev placeret i områder der egnede sig til industri, ingen skulle bo for tæt på.
Hvorfor er det så man vil bygge et biogasanlæg tæt på Marstrup?

Rådgivningsfirmaet bemærker at “et biogasanlæg med en så kort afstand til boligbebyggelse erfaringsmæssigt vil kunne give lugtgener”.

Der skal køres 109.000 tons , gylle, glycerin, majs m.m. i tunge lastvognstog fra alle sider ind til Marstrup.

Samtidig sker der en værdiforringelse af de huse, der ligger indenfor 3km. fra anlægget. De der bor 500 meter fra biogasanlægget mister 9.500 kr., og resten af Marstrup vil også blive berørt økonomisk. (Kilde Københavns/Århus universitet), alle politikerne har fået udleveret disse bilag.

Claus Larsen Enhedslisten,
Byrådsmedlem

Mehr lesen

Leserbrief

Meinung
Thomas Meyer
„Tapetenwechsel und fehlende Transparenz im BDN“

Leserbrief

Thomas Vedsted
„Øget tillid og ansvar til de ansatte!“

Leserbrief

Siemen Baader
„Baumgruppe kämpft für alte Kastanie an der Bücherei“

Leserbrief

Holger Eskildsen
„Den grønne oase er omdannet til den sorte firkant“