Leserbrief

„Mindretallene skal høres også om grænsekontrol“

Mindretallene skal høres også om grænsekontrol

Mindretallene skal høres også om grænsekontrol

Nils Sjøberg
Nils Sjøberg
Apenrade/Aabenraa
Zuletzt aktualisiert um:
Nils Sjøberg Foto: Radikale Venstre

Diesen Artikel vorlesen lassen.

Der Radikalen-Politiker Nils Sjøberg unterstützt Forderungen der Grenzlandminderheiten, in Angelegenheiten der Grenzregionen, die in den Hauptstädten entschieden werden, zu Rate gezogen zu werden.

Borgerne i grænseregionen skal høres om alle lovforslag og beslutninger, som berører grænselandet. Kun på den måde kan vi sikre, at både flertal og mindretallene bliver stillet lige. Det er et meget beskedent ønske. Et ønske som burde være gennemført for længst og som en direkte konsekvens af Bonn-København Traktaterne.

På trods af dette var det et af de punkter, som det tyske mindretal med Heinrich Jürgensen i spidsen endnu engang måtte gøre opmærksom på, da det mødtes med repræsentanter fra det danske Folketing forleden. Det burde derfor stå helt klart, at alle os som har kendskab til grænseområdet - uanset om vi tilhører mindretal eller flertal - vil gøre gøre alt for at grænselandets borgere bliver hørt hver gang der skal gennemføres en beslutning, som vedrører grænselandet.

Det gælder blandt andet i den helt aktuelle situation, hvor mulige corona-tiltag ved grænsen vil få kolossal betydning for alle der bor i grænselandet.

Flere tusinde pendlere på tværs af grænsen og personer med venner og familier på den anden side af grænsen vil blive berørt.

Derfor bør grænselandets borgere tages med på råd allerede nu, før der bliver tale om en mulig nedlukning af grænsen, som vi oplevede for kort tid siden.

Borgerne i grænselandet bør også tages med på råd, når det gælder inden for uddannelse, erhvervsliv, sundhedsvæsen, turisme, kultur, infrastruktur mv.

Kun ved at lytte til hinanden og ved at høre hinandens synspunkter er der mulighed for at sikre en gnidningsfri hverdag.

Jeg glædede mig derfor over, at jeg forleden kunne læse her i avisen, at jordemoder-studerende fra UC Syd arbejder på at komme i praktik på Klinikum Nordfriesland.

Uddannelsesinstitutioner og sygehuse har dermed indledt den helt afgørende dialog om et fremtidigt samarbejde på tværs af grænsen. En dialog som bør følges op og udvides markant i et samarbejde mellem Region Syddanmark og delstatstatsregeringen i Slevig-Holsten og mellem Folketinget i Danmark og den nye forbundsregering i Berlin.

Det skal derfor stå helt klart for enhver, at jeg vil bruge min position som 1. suppleant til Region Syddanmark fra årsskiftet og som 1. suppleant til Folketinget til at arbejde videre med det arbejde for grænselandet, som jeg begyndte i min tid som vikar i Folketinget i perioden 2019/20.

Her lykkedes det for mig at få sikret penge til Sozialdienst Nordschleswigs arbejde efter flere måneders sværdslag med regeringen. Desuden lykkedes det blandt andet for mig at få sat fokus på grænsekontrollen ved at tage justitsministeren i samråd om de helt urimelige vilkår, som grænselandet blev udsat med nedlukning af grænsen i forbindelse med corona.

Med afsæt i, at det faktisk er muligt at opnå resultater, hvis man kæmper længe nok, så vil jeg fortsætte det arbejde, som jeg begyndte i Folketinget. Jeg vil også opfordre andre til at kæmpe for at grænselandets borgere altid bliver taget med på råd, når der skal tages beslutninger, som har betydning for grænselandets borgere. Kun på den måde kan vi gøre den danske grænse til ”Porten til Europa” og sikre ordentlige forhold for både mindretal og flertal ved grænsen.

Nils Sjøberg

1. suppleant til Region Syddanmark og Folketinget for Radikale Venstre

tidl. MF og folketingskandidat i Sønderjylland og medlem af Nordisk Råd.

Mehr lesen

Leserbrief

Daniel Bach Nielsen
„Lokale Medien stellen Forderungen an die Politik“